Platby pro rok 2017 a 2018

Členské příspěvky 2017

Páry kateogorie E a TPV registrovaní v ČSTS platí pouze ZČP; TPV neregistrovaní v ČSTS platí evidenční poplatek (viz Příloha FP02 - Správní poplatky)

Kategorie D-M platí ZČP + RČP.