Zápis ze schůze KS ze 14.11.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 14.11.2017.