Zápis ze schůze KS ze 12.12.2017

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 12.12.2017.