Informace pro vedoucí KČ

Pro vedoucí klubů zde otevíráme nový, zatím provizorní, informační kanál. Předpokládáme, že po ověření jeho funkčnosti bude zřízena samostatná sekce vedoucích KČ.

Zde najdete: