Výroční konference 2020

Výsledky VK20:

Oznámení o platnosti: ke dni 16. 12. 2020 12:00 byla VK20 usnášeníschopná.

Výsledky hlasování:

 1. Schváleno
 2. Bere na vědomí
 3. Bere na vědomí
 4. Bere na vědomí
 5. Bere na vědomí
 6. Schváleno
 7. Bere na vědomí
 8. Bere na vědomí
 9. Bere na vědomí
 10. Bere na vědomí
 11. Schváleno
 12. Schváleno
 13. Schváleno
 14. Schváleno
 15. Neschváleno
 16. Schváleno
 17. Schváleno
 18. Schváleno
 19. Schváleno
 20. Schváleno
 21. Schváleno
 22. Bere na vědomí

 

Podklady pro jednání VK20:

 1. Program jednání VK20
 2. Zpráva o činnosti - VR
 3. Zpráva o činnosti - VpV
 4. Zpráva o činnosti - VpS
 5. Zpráva o činnosti - VpP
 6. Program činnosti VR na další období
 7. Zpráva o činnosti - RR
 8. Zpráva o činnosti - DR
 9. Zpráva o činnosti - DaSK
 10. Zpráva o činnosti - KoS
 11. Statut KoS
 12. Jednací řád ČSTS
 13. Finanční řád ČSTS
 14. Příloha FP01 - Příspěvky
 15. Příloha FP05 - Výše podílů divizí a KČ
 16. Rozpočet 2020
 17. Rozpočet 2021
 18. Soutěžní řád ČSTS
 19. Výjimky ze SŘ
 20. Kvalifikační řád ČSTS
 21. Přestupový řád ČSTS
 22. Zpráva E&Y CDSS 2016-2019
 23. Jednací řád Výroční konference 2020
 24. Manuál pro internetové hlasování
 25. Příloha č.1 - Hospodaření ČSTS 2020

Začátek VK20 dne 9. 12. 2020 ve 12:00.
Konec VK20 dne 16. 12. 2020 ve 12:00.

 

Valné hromady divizí VH20:

Seznamy zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14.

Seznamy zvolených delegátů pro VK20 po 1. kole voleb delegátů na VH20 a VH20n: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14.

Přehled zaslaných souhlasů s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Manuál - Volba delegátů pro VK20

Doplňující informace:

Obsazení pracovních orgánů VH20 k nahlédnutí zde: Pracovní orgány dle §4 JRVK2020.
K pracovním orgánům VH20 byli předsedy divizí jmenováni tito členové:​ Mandátová komise (Petr Bartuněk - D01, Aleš Petráň - D07, Kateřina Holíková - D14), Volební komise (Jindřich Hes - D01, Martin Janata - D07, Igor Henzély - D14).

Začátek VH20 dne 25. 11. 2020 ve 12:00.
Ukončení VH20 dne 29. 11. 2020 ve 12:00.
Začátek VH20n / 2. kolo voleb dne 30. 11. 2020 ve 12:00.
Ukončení VH20n / 2. kolo voleb dne 2. 12. 2020 ve 12:00.
Oznámení zvolených delegátů / Začátek 2. kola voleb v případě konání VH20n dne 3. 12. 2020 ve 12:00.
Ukončení voleb VH20 a VH20n dne 4. 12. 2020 ve 12:00.
Ukončení VH20 a VH20n zveřejněním seznamu delegátů dne 6. 12. 2020 ve 12:00.

Právo volit má každý Člen ČSTS starší 18 let dle Stanov ČSTS, článku 6, bodu 1.k)

Více o Výroční konferenci ČSTS 2020 v Jednacím řádě JRVK20.

 

Postup pro přihlášení delegátů:

1) Vyplňte Souhlas s návrhem na delegáta pro VK ČSTS 2020, dále jen "souhlas".

2) Vyplněný souhlas zašlete:

 • v originále poštou na sekretariát ČSTS tak, aby byl doručen nejpozději do 18. 11. 2020 12:00 (osobní předání v sídle sekretariátu, vzhledem k opatření Vlády ČR, je možné pouze formou vhození souhlasu do poštovní schránky), nebo
 • e-mailem ve formátu PDF s elektronickým podpisem do 18. 11. 2020 12:00, nebo
 • datovou schránkou, jejíž identifikační údaje musí souhlasit se jménem uvedeným v zaslaném souhlasu ve formě skenu do 18. 11. 2020 12:00.

3) Doručenka Vám bude sekretariátem zaslána na e-mail, který uvedete v souhlasu.

Doplňující informace:

Delegátem se může stát pouze Člen ČSTS starší 18 let dle Stanov ČSTS, článku 6, bodu 1.k)

Doručovací adresa sekretariátu: U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha
E-mail sekretariátu: sekretariat@csts.cz
Datová schránka sekretariátu: ad2774x