Zápis ze schůze KS z 11.11.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 11.11.2020.

příloha 1: Zpráva o činnosti KoS 11/2019-11/2020