Zápis ze schůze KS z 16.12.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 16.12.2020.

příloha 1: Návrh na přerušení započítávání bodů ze soutěží TL a STL do RL ČSTS v důsledku protiepidemických opatření

příloha 2: Vzor medaile 1

příloha 3: Vzor medaile 2

příloha 4: Vzor medaile 3