Zápis ze schůze KS z 5.1.2021

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 5.1.2021.