Zhodnocení práce KS 2019 - 2021

Zhodnocení práce Komise sportovců za dvouleté volební období 2019 - 2021.

V dokumentu nalenete celkový souhrn práce Komise sportovců zvolené v roce 2019. Dokument obsahuje seznam námi vytvořených návrhů, dalších okruhů, na kterých se komise podílela a také závěrečné zhodnocení.

Tímto chceme všem poděkovat za důvěru a přejeme nově zvolené komisi, aby jejich činnost vedla k vytváření spravedlivějšího prostředí nejen aktivním tanečníkům.