Zápis z jednání KoS 3. 3. 2021

Zápis z jednání nově zvolených členů Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 3. 3. 2021. KoS na tomto jednání, mimo jiné, odhlasovala způsob zveřejňování obdržených podnětů. Pro podrobnosti čtěte dále.

 

KoS nebude zveřejňovat totožnost člena, který se na KoS s podnětem obrátí, pokud to nebude jeho výslovné přání. KoS se bude zabývat každým obdrženým podnětem, pokud bude v rozsahu působnosti komise. Podněty, které nespadají do kompetencí Komisi sportovců, budou, opět anonymně, předány k řešení příslušným orgánům ČSTS.