Zápis z jednání KoS 21. 4. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 21. 4. 2021. KoS se na jednání zabývala řadou podnětů, které obdržela od členské základny. Součástí zápisu je příloha - výsledek průzkumu zájmu o soutěže Českomoravského poháru mezi tanečními páry.

KoS pro VR - dotazy vznesené členskou základnou
Průzkum ČMP