Zápis z jednání KoS 5. 5. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 5. 5. 2021.  Součástí zápisu je příloha - odpovědi VR na otázky týkající se soutěží ČMP (viz zápis z jednání 21. 4. 2021) .

Odpovědi VR pro KoS