Zápis z jednání KoS 30. 9. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 30. 9. 2021. Komise sportovců se na tomto jednání zabýva řadou podnětů, které obdržela od sportovců. Podrobnosti v zápise.

Zpráva o činnosti KoS 01/2021 - 09/2021