Zápis z jednání KoS 1. 12. 2021

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 1. 12. 2021. Komise sportovců se na tomto jednání zabýva podněty členské základny a úkolem z VR.