Zápis z jednání KoS 19. 1. 2022

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 19. 1. 2022.