Zápis z jednání KoS 30. 3. 2022

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 30. 3. 2022. Komise sportovců se na tomto jednání zabývala hlavně podněty, ketré odbržela od členské základny. Přílohou zápisu je dokument shrnující podněty k soutěži MČR LAT 2022.

Podněty - MČR LAT 2022