Zápis z jednání KoS 4. 5. 2022

Zápis z jednání Komise sportovců uskutečněného prostřednictvím Skype dne 4. 5. 2022. Komise sportovců se na tomto jednání mimo jiné zabývala podnětem, který obdržela od sportovců (podnět zatím není vzhledem k jeho citlivé povaze zveřejněn). Přílohou zápisu je Zpráva o činnosti KoS za ulynulé období.

Zpráva o činnosti Komise sportovců ČSTS 10/21 - 05/22