Jak podat podnět?

Máte podezření na porušení platné legislativy ČSTS? V sekci FAQ jsme zveřejnili jednoduchý návod, jak postupovat při shledání pochybení. Čtěte dále.

1) Zašlete podnět na sekretariat@csts.cz

Sekretariát ČSTS přepošle podnět Etické komisi ČSTS, která podnět prošetří a v případě shledání oprávněnosti podnětu, předá podnět Disciplinární komisi ČSTS k projednání.

2) Uhraďte správní poplatek

Poplatek dle přílohy FŘ ČSTS FP02 – Správní poplatky činí 500 Kč (VS: rodné číslo; SS: 20694024 – místo zadejte aktuální rok). V případě, že Etická komise ČSTS shledá oprávněnost podnětu a postoupí podnět k projednání Disciplinární komisi ČSTS, bude Vám poplatek vrácen v plné výši.

3) Vyčkejte na potvrzující e-mail o výsledku řízení