Soutěže výběrového řízení pro rok 2024

Soutěže výběrového řízení pro rok 2024
aktualizováno 17. 1. 2024

Níže uvádíme kritéria, na základě kterých bylo VŘ rozhodnuto (Formulář VŘ):
Podklady soutěží VŘ