Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
Název soutěžeDANCE SPORT FESTIVAL HODONÍN GRAND PRIX JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Datum konání13.11.2021
Místo konáníHodonín
SPORTOVNÍ HALA TEZA HODONÍN
Lipová alej 4110/23,
69501 Hodonín
Pořádané soutěže
Postupové soutěže:Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-II-C-STT, Jun-I-D-STT, Děti-II-C-LAT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
Pohárové soutěže:Dospělí-B,A,M-STT, Dospělí-B,A,M-LAT
Tanec pro všechny (hobby):TPV-Děti-II-KOMB (W,T,Ča,Ji,Po)
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202128
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Michal Drha - vp.sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)TK Classic při SVČ Hodonín, z.s. , Středisko volného času Hodonín, p.o.
Smluvní partnerMěsto Hodonín, Teza Hodonín
Odpovědný zástupce pořadateleCHOVANČÍK Stanislav - Hodonín 1
Tel. spojení na pořadatele725341591
E-mail pořadateleclassictk@seznam.cz
WWW pořadatelewww.tkclassic.cz
Vedoucí soutěžeŠATAN Milan - Brno 28
Hlavní sčitatelKOLAŘÍK Martin, Ing., Ph.D. - Zlín 1
Další sčitateléSKOTAL Jaromír, Mgr. - Brno 35
Odborný dozorFELCMANOVÁ Hana, Ing. - Zlín 1
!PorotaDRHA Michal - Brno 25
FELCMAN Radek, Ing. - Zlín 1
GREPLOVÁ STAREČKOVÁ Alena, Ing. - Kroměříž 1
HENZÉLY ST. Igor - Kroměříž 1
HOŠEK Tomáš - Ostrava
KAZDA Robert, Ing. - Brno 35
KUBÍN Martin - Vyškov 1
KUCHAŘ Miroslav - Ostrava 10
MASARYK Václav - Havířov-město
Kučera Miroslav - Slovensko
26.10.2021
Hudební doprovodreprodukovaná hudba
Velikost parketu14x21
Termín pro přihlášení11.11.2021 21:59:59
Startovné
75 Kč/osobu : Postupová
Děti-II-C-STT, Děti-II-C-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI
75 Kč/osobu : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-II-KOMB
100 Kč/osobu : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT
100 Kč/osobu : Pohárová
Dospělí-B,A,M-STT, Dospělí-B,A,M-LAT
125 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
08:30 - porada poroty
09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
08:00 - 09:00 : Postupová
Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI
08:00 - 09:00 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-II-KOMB
08:00 - 09:30 : Postupová
Děti-II-C-STT, Jun-I-D-STT, Jun-II-D-STT, Jun-II-C-STT, Děti-II-D-STT, Jun-I-E-STT, Jun-II-E-STT
08:00 - 10:00 : Postupová
Děti-II-C-LAT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-LAT
08:00 - 11:00 : Postupová
Jun-II-B-LAT
08:00 - 13:00 : Postupová
Dospělí-C-STT, Dospělí-B-STT, Mládež-E-STT, Mládež-D-STT, Mládež-C-STT, Mládež-B-STT
08:00 - 15:00 : Postupová
Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-LAT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-LAT
08:00 - 16:00 : Postupová
Dospělí-D-LAT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-LAT
08:00 - 16:00 : Pohárová
Dospělí-B,A,M-STT
08:00 - 17:00 : Pohárová
Dospělí-B,A,M-LAT
08:15 - 10:30 : Postupová
Dospělí-D-STT
Vstupné150,- Kč, senioři od 65 let a děti do 12 let 80,- Kč
CenyPro první ři páry v každé kategorii. Pohár, medaile, diplom.
Úhrada nákladůPorotě a funkcionářům dle finančního řádu ČSTS
Ostatní sděleníKaždý sportovec i divák musí při vstupu doložit (jednu z možností): a)osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, b)osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, c)osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, d)osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, e)osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. Taneční parket bude upraven. Olejové přípravky na úpravu obuvi zakázány.
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilMichal Drha
Soutěž přísluší k divizi11 - Jihomoravská divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 16000,00 Kč
zaplacená částka: 16000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 14.9.2021 zápočtem
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.