Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
!Název soutěžeTaneční festival TK GRADACE 2021 - Taneční liga Juniorů a Mládeže28.7.2021
Datum konání18.9.2021
!Místo konáníKroměříž
Dům kultury v Kroměříži
Tovačovského 2828/22
767 01 Kroměříž
28.7.2021
Pořádané soutěže
!Postupové soutěže:Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT28.7.2021
Taneční liga:TL-Jun-I-STT, TL-Jun-I-LAT, TL-Jun-II-STT, TL-Jun-II-LAT, TL-Mládeže-STT, TL-Mládeže-LAT
Tanec pro všechny (hobby):TPV-Děti-I-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po), TPV-Děti-II-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po), TPV-Jun-I-KOMB (W,Q,Ča,Ji,Po)
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202113
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Michal Drha - vp.sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)Dům kultury v Kroměříži, TK GRADACE Kroměříž,z.s.
Smluvní partner
Odpovědný zástupce pořadateleSTAREČEK Dušan, Ing. - Kroměříž 1
Tel. spojení na pořadatele+420 725 99 77 39
E-mail pořadateleinfo@tk-gradace.cz
WWW pořadatelewww.tk-gradace.cz
!Vedoucí soutěžeŠATAN Milan - Brno 286.9.2021
!Hlavní sčitatelFELCMANOVÁ Hana, Ing. - Zlín 12.9.2021
!Další sčitateléHERODEK Martin - Vyškov 1
KRAJČA Zbyněk, Mgr. Ing. - Zlín 4
6.9.2021
Odborný dozorSKOTAL Jaromír, Mgr. - Brno 35
!PorotaBARTUNĚK Petr, Ing. - Praha 6
FELCMAN Radek, Ing. - Zlín 1
GABAJOVÁ Martina - Kunovice
GREPLOVÁ STAREČKOVÁ Alena, Ing. - Kroměříž 1
HARVAN Jaroslav, MUDr. - Olomouc 9
HENZÉLYOVÁ Linda, Mgr. - Kroměříž 1
HILA Marek - Nýdek
KAZDA Robert, Ing. - Brno 35
KOCMANOVÁ Barbora, Mgr. - Kroměříž 1
KOSMÁK Václav - Břeclav 2
KUČERA Jaroslav, Ing. - Vratimov 1
MASARYK Václav - Havířov-město
MÜCKOVÁ Kristýna, Mgr. - Praha 4
NOVOTNÁ Jana - Vysoká nad Labem
NOVOTNÝ Luboš, Mgr. - Vysoká nad Labem
SEDLÁKOVÁ Lucie, Ing. - Drnovice
SLUKOVÁ Elizaveta - Praha
SUDOVÁ Martina - Planá nad Lužnicí
TŘEŠTIKOVÁ Andrea - Poděbrady
ZABYSTRZAN Petr - Praha 3
ZLÁMAL Tomáš - Hranice 1
15.9.2021
Hudební doprovodTK GRADACE Kroměříž
Velikost parketu14 x 20m
Termín pro přihlášení16.9.2021 21:59:59
Startovné
75 Kč/osobu : Postupová
Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI
75 Kč/osobu : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-I-KOMB, TPV-Děti-II-KOMB
100 Kč/osobu : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT
100 Kč/osobu : Taneční liga
TL-Jun-I-STT, TL-Jun-I-LAT, TL-Jun-II-STT, TL-Jun-II-LAT
100 Kč/osobu : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Jun-I-KOMB
125 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT
125 Kč/osobu : Taneční liga
TL-Mládeže-STT, TL-Mládeže-LAT
!Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
09:00 - porada poroty
09:30 - zahájení soutěží
Prezence:
08:00 - 09:15 : Taneční liga
TL-Jun-I-STT, TL-Mládeže-LAT
08:15 - 09:15 : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-II-D-STT, Jun-I-E-STT, Jun-II-E-STT
09:45 - 10:45 : Postupová
Děti-II-D-STT, Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI
10:30 - 11:30 : Postupová
Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-LAT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-LAT
10:30 - 11:30 : Taneční liga
TL-Jun-I-LAT, TL-Mládeže-STT
12:30 - 13:30 : Postupová
Děti-II-D-LAT
12:30 - 13:30 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-I-KOMB, TPV-Děti-II-KOMB, TPV-Jun-I-KOMB
13:00 - 14:00 : Postupová
Dospělí-A-LAT
13:00 - 14:00 : Taneční liga
TL-Jun-II-STT
15:00 - 16:00 : Postupová
Dospělí-A-STT
15:00 - 16:00 : Taneční liga
TL-Jun-II-LAT
16.9.2021
VstupnéVstupné: 300 Kč, 150 Kč zlevněné pro seniory a děti do 12 let.
CenyPro třídy TPV,E,D - první tři páry v každé disciplíně medaile, diplomy a věcné ceny. Pro Taneční ligu - dle podmínek výběrového řízení ČSTS
Úhrada nákladůPorotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS
!Ostatní sděleníKaždý sportovec i divák musí při vstupu doložit (jednu z možností): a)osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, b)osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, c)osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, d)osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, e)osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 9.9.2021
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilMichal Drha
Soutěž přísluší k divizi14 - Zlínská divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 13000,00 Kč
zaplacená částka: 13000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 18.6.2021 převodem z účtu
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.