Zápis ze schůze KS ze 31.1.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 31.1.2018.