Zápis ze schůze KS ze 7.3.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 7.3.2018.