Zhodnocení práce KS 2017/2018

Zhodnocení práce Komise sportovců za 1. kvartál volebního období.

V dokumentu najdete vyhodnocení v číslech, seznam návrhů prezentovaných na Výkonné radě v období 2017/2018, seznam dalších okruhů a celkové hodnocení v závěru.