Zápis ze schůze KS z 22.5.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 22.5.2018.