Zápis ze schůze KS z 12.6.2018

 Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 12.6.2018.