Zápis ze schůze KS z 14.8.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 14.8.2018.