Zápis ze schůze KS z 23.10.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 23.10.2018.