Zápis ze schůze KS z 3.12.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 3.12.2018.