Zápis ze schůze KS z 15.1.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 15.1.2019.