Zápis ze schůze KS z 12.2.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 12.2.2019.

Příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4 k zápisu.