Zhodnocení práce KS 2017 - 2019

Zhodnocení práce Komise sportovců za dvouleté volebního období 2017 - 2019

V dokumentu nalenete celkový souhrn práce Komise sportovců zvolené v roce 2017. Dokument obsahuje seznam všech námi vytvořených návrhů, dalších okruhů, na kterých se komise podílela a také závěrečné zhodnocení.

Dne 23.2.2019 byly uzavřeny volby do nové Komise sportovců. Uzavřením voleb bylo zároveň ukončeno působení komise ve složení - Filip Karásek, Zuzana Šťastná, Miroslav Hýža, Michal Drha a Radim Stupka.

Tímto chceme všem poděkovat za důvěru a přejeme nově zvolené komisi, aby jejich činnost vedla k vytváření spravedlivějšího prostředí nejen aktivním tanečníkům.