Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10400609
Příjmení:SEDLÁŘ
Jméno:Milan
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Taneční škola Hes, o.s.
Datum vstupu do klubu: 27.12.2012
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - B
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: B
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2018
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2018
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Taneční škola Hes, o.s.
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 30.4.2018, platné do 30.4.2020
praktický lékař ze dne 10.4.2017, platné do 10.4.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): GROŠUPOVÁ Martina (10213728)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: Taneční škola Hes, o.s.
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: B, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží