Valné shromáždění ČSTS 2015 a Valné hromady divizí

Vážení členové.

Valné shromáždění (VS) ČSTS se bude konat v termínu 17.11.2015. Pozvánka na VS včetně programu a potřebých podkladů bude zveřejněna nejpozdeji v termínu daném legislativou ČSTS.

V návaznosti na tuto skutečnost je nutné uspořádat Valné hromady (VH) divizí.

Valné hromady divizí je nutno uspořádat v roce konání VS a na těchto je nutné zvolit delegáty na VS.

Klíč pro počet delegátů bude 1 ku 50 s tím, že zaokrouhlování počtu delegátů bude nahoru. Rozhodný termín je 60 dní před konáním VS, tedy 18.9.2015.

Valné hromady divizí by měly proběhnout nejpozději do 30.6.2015. U divizí, které do tohoto termínu neuskuteční své VH budou tyto svolány VR ČSTS v termínu 9/2015. VH se svolávají nejpozději 1 měsíc před jejím konáním.

O termínech VH informujte sekretatiát ČSTS, který Vám poskytně kontaktní informace pro odeslání pozvánek.

Z důvodu možného navýšení členské základny Vašich divizí ve 2. polovině roku doporučuji zvolit dostatečný počet náhradníků, který Vám umožní doplnění počtu delegátů dle počtů k rozhodnému datu.

Podkladové dokumenty naleznete zde.

V případě dotazů mne prosím Kontaktujte.