Povinné lékařské prohlídky

Na základě platné legislativy ČR, ČSTS s účinností od 1.5.2016 zavádí povinné lékařské prohlídky pro všechny členy účastnící se soutěží ve smyslu aktivní sportovní činnosti, a to v kategoriích D-M. Pro členy NRT a SCM platí od 1.5.2016 povinné sportovní prohlídky, a tyto budou vyžadovány

pro plnění reprezentačních povinností na titulárních soutěžích WDSF a soustředěních SCM a NRT. Lékařské i sportovní prohlídky mají platnost jeden rok, po uplynutí platnosti budou muset být obnoveny. Evidence proběhne prostřednictvím sekretariátu ČSTS. Pro soutěžící v sekci Tanec pro všechny a pro kategorii E bude vyžadováno jednorázové prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti, případně jednorázové prohlášení pro kategorii E zasílejte na emailovou schránku zdravotni.zpusobilost@csts.cz.

Cílem vyhlášky je chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Bližší informace, Formulář-Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.