Výroční konference 2019

Výroční konference pro rok 2019 se bude konat 30.5.2019 v Týnci nad Sázavou.

Pozn.: termín opraven z rozhodnutí VR31k 29.4.2019

Veškeré informace a materiály najdete postupně jako přílohy této zprávy:

Pozvánka (s opraveným termínem).

Podklady:

 1. Zpráva o činnosti VR
 2. Zpráva viceprezidenta pro sport
 3. Zpráva viceprezidenta pro profesní věci
 4. Zpráva Czech DanceSport Services, s.r.o.
 5. Zpráva komise sportovců
 6. Zpráva Dozorčí rady
 7. Zpráva Rozhodčí rady
 8. Zpráva Disciplinární a Smírčí komise
 9. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 10. Stanovy – návrh úprav
 11. Volební řád - návrh úprav
 12. Statut komise sportovců - návrh úprav