Legislativa

Veškeré dokumenty ČSTS jsou pro jednotnost formy k dispozici pouze ve formátu pdf!

STANOVY
STANOVY 31.12.2016
Volební řád
VO - Volební řád 14.12.2015
Jednací řád
- Jednací řád 14.12.2015
Finanční řád
- Finanční řád 31.12.2016
FP01 - Příspěvky 12.10.2017
FP02 - Správní poplatky 12.10.2017
FP03 - Startovné 12.10.2017
FP04 - Cestovní náhrady 31.12.2016
FP05 - Výše podílů divizí a KČ 12.10.2017
FP06 - Podmínky pro reprezentaci 31.12.2016
FP07 - Účetní osnova, střediska, projekty a rozpočet ČSTS
FP08 - Metodika prezentace hospodaření
FP09 - Seznam grantů a dotací
FP10 - Odměny na soutěžích 12.10.2017
Soutěžní řád
- Soutěžní řád 17.05.2017
SA01 - Směrná čísla 12.10.2017
SA02 - Soutěžní oblečení 23.01.2015
SA03 - Startovní čísla 11.01.2012
SA04 - Skating system 19.06.2017
SA05 - Ranklist ČR 12.10.2017
SB01 - Protokol soutěží Mistrovství ČR
SB02 - Taneční liga 12.10.2017
SB03 - Soutěže družstev 18.04.2014
SB04 - Soutěže formací 10.04.2008
SB05 - Soutěže Showdance 18.09.2017
SB06 - Soutěže Tanec pro všechny 11.07.2017
SB07 - Soutěže Student-Teacher (Pro-Am)
SC01 - Tvoření porot MČR a TL 19.06.2017
SC02 - Katalog figur 31.07.2017
SC03 - Pravidla hodnocení párových disciplín s relativním hodnocením 19.06.2017
SC04 - Pravidla hodnocení párových disciplín s absolutním hodnocením 31.12.2016
SC05 - Pravidla hodnocení formací
Pravidla hodnocení DTV - Pravidla hodnocení DTV 13.08.2003
Nominační řád
- Nominační řád 12.10.2017
Kvalifikační řád
- Kvalifikační řád 31.12.2016
KP01 - Profil absolventů KS a licencí 19.06.2017
KP02 - Aktivní činnost (k §9.1) 31.12.2016
KP03 - Podmínky pro udělení výjimek z pravidel pro udělování licencí (k §5.3) 12.10.2017
KP04 - Podmínky pro udělení akreditace kolektivním členům k provádění kvalifikačního studia III. třídy (k §12.1) 12.10.2017
KP05 - Rámcový program vzdělávání trenérů a porotců (k §13.2) 12.10.2017
KP06 - Rámcový program školení funkcionářů (k §13.2) 12.10.2017
KP07 - Anotace předmětů – vzor 19.06.2017
KP08 - Poroty pro MČR a WDSF 31.12.2016
Přestupový řád
- Přestupový řád 31.12.2016
PP01 - Vzorová registrovaná smlouva
PP02 - Povolení krátkodobého hostování (samostatný formulář)
Organizační řád
- Organizační řád 07.01.2015
A01, A01-1 - Organizační schéma 20.05.2004
A02 - Činnost sekretariátů 07.01.2015
A03, A03-1a, A03-1b, A03-2, A03-3, A03-4a, A03-4b, A03-4c, A03-5a, A03-6, A03-5b - Uzavírání smluvních vztahů 07.11.2004
A04 - Vedení ekonomických agend 07.11.2004
A05 - Spisový řád 07.01.2015
A06 - Informační systém ČSTS 07.01.2015
A07 - Přihlašování k ČSTS 06.08.2014
A07-1 - Členský průkaz, A07-2 - Registrační průkaz kolektivního člena 29.12.2005
A07-3 - Přihláška k členství, Žádost o průkaz 16.03.2015
A07-4 - Smlouva mezi ČSTS a KČ 27.02.2017
A08 - Přestupový řád(vč. př. 1,2, př. 3-5 viz Formuláře ČSTS) 16.04.2013
A10 - Statut komise rozhodčích 07.01.2015
A11 - Pravidla pro zveřejňování informací 16.11.2009
A12 - Statut Dozorčí rady ČSTS 14.12.2015
A13 - Komise sportovců 26.01.2017
A14 - Statut Rozhodčí rady ČSTS 14.12.2015
B01 - Nominační řád 30.03.2015
B05 - Protokol soutěží Mistrovství ČR 20.04.2014
B06 - Podmínky pro reprezentaci 16.04.2013
C01 - Kvalifikační řád 17.08.2015
Etický kodex - Etický kodex porotců a zásady etiky v ČSTS 02.08.2014
Disciplinární řád
- Disciplinární řád 17.07.2014
Formuláře
Žádost o vydání/prodloužení/obnovení licence 20.02.2015
Přihláška do ČSTS, Žádost o vydání průkazu 06.12.2012
Přestupový list, Hostovací list, Krátkodobé hostování 07.12.2012
Hlášení reprezentanta 07.01.2015
Ukončení sankce dle Přestupového řádu 07.01.2015
Hlášení porotce 24.11.2004
Formulář registrace soutěže 01.01.1999
Zpráva odborného dozoru 17.05.2005
Vzorová registrovaná smlouva - př. č.2 Přestupového řádu 08.12.2005