Hlasování prezidia PR20

2015_02_06_námitka - protinávrh

2015_02_06_hlasování2

výsledky hlasování prezidia 2015_02_04_PR20