Athlete's Committee

 

Zápis ze schůze KS z 26.9.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 26.9.2019.

příloha: Zpráva pro MVK 10/2019

Zápis ze schůze KS z 30.7.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 30.7.2019.

Zápis ze schůze KS z 27.6.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 27.6.2019.

Zápis ze schůze KS z 24.4.2019

Na druhé schůzi byl přijat Plán činnosti Komise sportovců a Zpráva pro nadcházející VK.

Zápis ze schůze.

příloha 1: Plán činnosti Komise sportovců

příloha 2: Zpráva pro VK 5/2019

Zhodnocení práce KS 2017 - 2019

Zhodnocení práce Komise sportovců za dvouleté volebního období 2017 - 2019

Zápis ze schůze KS z 12.2.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 12.2.2019.

Zápis ze schůze KS z 15.1.2019

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 15.1.2019.

Zápis ze schůze KS z 3.12.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 3.12.2018.

Zápis ze schůze KS z 23.10.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 23.10.2018.

Zápis ze schůze KS z 18.9.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 18.9.2018.

Zápis ze schůze KS z 14.8.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 14.8.2018.

Zápis ze schůze KS z 12.6.2018

 Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 12.6.2018.

Zápis ze schůze KS z 22.5.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 22.5.2018.

Zápis ze schůze KS z 24.4.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 24.4.2018, včetně přílohy 1 a přílohy 2.

Zhodnocení práce KS 2017/2018

Zhodnocení práce Komise sportovců za 1. kvartál volebního období.

Zápis ze schůze KS z 24.3.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné v Kojetíně dne 24.3.2018.

Zápis ze schůze KS ze 7.3.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 7.3.2018.

Zápis ze schůze KS ze 31.1.2018

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 31.1.2018.

Zápis ze schůze KS z 10.3. a 3.4. 2019

Dne 10.3.2019 se v Brně konalo první setkání nově zvolených členů KS : Štepán Dostál , Barbora Fellinghauerová , Roman Pecha , Zdeněk Přibyl, Tereza Bezpalcová. Na schůzi došlo k předání rozpracovaných úkolů a jiné agendy od předešlé KS od Filipa Karáska a započala tvorba a diskuse o plánu činnosti komise. Na pokračování schůze dne 3.4. byl zvolen předsedou Ing.arch. Zdeněk Přibyl.

Zápis ze schůze.

Pozor - podvodný profil a email komise sportovců!

Komise sportovců se distancuje od podvodné zprávy z emailové adresy komise.sportovcu@gmail.com, která nemá nic společného s oficiálními orgány ČSTS. 

Analýza TOP soutěží

Ve spolupráci s programátory se nám podařilo vytvořit Nástroj pro podrobnější zobrazení a analýzu soutěží hodnocených pomocí tzv. "2.1" a "3.0" systému.