Lecturers

Zrušení lektorského sboru a VÝZVA K DOPLNĚNÍ POVINNOSTÍ LEKTORA

Na základě jednání VR01 zrušila Výkonná rada bodem 18.4. doposud platný Lektorský sbor a vyzývá všechny členy původně platného lektorského sboru k doplnění povinností lektorů dle §2, bod č.7 a dle §4, bod č.2 Kvalifikačního řádu, tj. především vytvoření anotací předmětů dle nového profilu absolventa.

Pro již probíhající kvalifikační studia lze využít lektory dle původně platného lektorského sboru, ale i tito budou vyzváni k zpracování nových anotací předmětů podle nově schváleného profilu absolventa.

Viz bod 18.4. jednání VR01

18.4.      Zrušení sboru lektorů VR na návrh VpP zrušila lektorský sbor a ukládá VpP vytvořit nový lektorský sbor s dodržením podmínek KŘ (zpracování anotací předmětů, lektorskou praxí, …).

 

IDT Příjmení Jméno Titul Bydliště Obory lektorské činnosti
10200667 BARTUNĚK Petr Ing. Praha 6 Technika LAT
Hodnocení soutěží
Choreografie LAT
Choreografie SHOW
Vrcholová technika LAT
10205204 DVOŘÁK Martin Ing. Praha 618 Technika STT
Technika LAT
Hodnocení soutěží
10200391 DVOŘÁKOVÁ Marie Mgr. Praha 6 Technika LAT
Dětský a juniorský program
10400326 HENZÉLY Igor Kroměříž 1 Technika STT
Technika LAT
Choreografie STT
Choreografie LAT
10400029 HENZÉLY ST. Igor Kroměříž 1 Technika STT
Hodnocení soutěží
Choreografie STT
10400753 HENZÉLYOVÁ Linda Mgr. Kroměříž 1 Technika LAT
Choreografie LAT
10403778 ODSTRČIL Petr Ing. Brno 20 Technika STT
Technika LAT
Hodnocení soutěží
Dětský a juniorský program
Choreografie STT
Choreografie LAT
Vrcholová technika STT
Vrcholová technika LAT
10101216 TOMÁNKOVÁ Kamila Ing Brno 20 Technika STT
Technika LAT
Hodnocení soutěží
Dětský a juniorský program
Choreografie STT
Choreografie LAT
Vrcholová technika STT
Vrcholová technika LAT