CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I. 8 0 1 0 0 0 0   8 0 1 0 0 0 0
Děti II. 35 10 4 0 0 0 0   35 8 6 0 0 0 0
Junioři I. 49 17 29 8 0 0 0   44 23 29 8 0 0 0
Junioři II. 35 29 22 32 0 0 0   33 26 27 36 1 0 0
Mládež 34 29 26 39 39 3 0   25 23 35 56 39 1 0
Do 21 45 33 29 52 47 13 0   34 28 39 70 55 10 0
Dospělí 33 24 20 30 28 41 1   28 19 20 36 42 48 1
Senioři I. 4 2 8 11 6 8 2   1 8 2 6 5 7 0
Senioři II. 18 7 7 7 15 11 0   14 5 6 10 2 3 0
Senioři III. 5 1 9 15 9 4 0   3 9 7 8 1 0 0
Senioři IV. 0 0 0 4 4 2 0   0 1 0 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I. 107 17 0 3 0 0 0 0   107 18 0 2 0 0 0 0
Děti II. 97 90 27 18 1 0 0 0   96 87 29 20 1 0 0 0
Junioři I. 64 110 50 57 20 0 0 0   55 105 57 61 23 0 0 0
Junioři II. 54 74 72 56 77 6 0 0   37 73 52 72 97 8 0 0
Mládež 59 79 58 49 66 90 13 0   29 68 47 62 115 83 10 0
Do 21 94 111 73 62 95 111 36 0   47 97 62 81 145 119 31 0
Dospělí 93 77 82 63 81 73 124 6   63 71 52 65 103 108 131 6
Senioři I. 52 9 16 23 47 28 31 10   53 7 30 22 40 27 25 12
Senioři II. 74 40 12 20 36 31 29 0   100 34 20 21 43 12 11 1
Senioři III. 52 6 5 19 37 23 7 0   79 5 25 18 17 4 1 0
Senioři IV. 43 1 2 2 7 9 5 0   55 1 9 2 2 0 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player