CDSF Members in the charts

Vývoj členské základny

Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty členů v divizích

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty párů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
E D C B A M P E D C B A M P
Děti I. 16 3 1 0 0 0 0   16 3 1 0 0 0 0
Děti II. 59 21 9 0 0 0 0   59 14 16 0 0 0 0
Junioři I. 77 49 37 10 0 0 0   70 55 36 16 0 0 0
Junioři II. 53 29 29 51 6 0 0   44 34 37 57 7 0 0
Mládež 45 31 20 36 42 7 0   35 30 28 55 46 6 0
Do 21 87 45 29 49 55 18 0   75 45 43 68 62 19 0
Dospělí 67 45 31 39 39 51 1   55 40 43 40 54 60 1
Senioři I. 8 4 7 12 12 11 3   7 9 3 6 7 6 0
Senioři II. 16 10 9 15 13 16 0   12 8 10 13 4 1 0
Senioři III. 6 2 9 14 10 5 0   5 8 8 8 1 0 0
Senioři IV. 0 0 0 3 4 3 0   0 1 1 0 0 0 0

Počty členů v jednotlivých třídách

  Standard   Latina
- E D C B A M P - E D C B A M P
Děti I. 105 47 13 3 0 0 0 0   105 46 12 5 0 0 0 0
Děti II. 138 128 57 41 1 0 0 0   133 127 48 52 5 0 0 0
Junioři I. 118 135 97 70 35 1 0 0   98 130 97 79 51 1 0 0
Junioři II. 98 82 78 66 104 21 0 0   65 73 75 82 125 28 1 0
Mládež 97 89 66 49 64 92 20 0   49 90 53 59 107 100 19 0
Do 21 142 167 94 70 98 123 49 0   74 156 85 95 140 143 50 0
Dospělí 106 127 104 91 98 107 135 8   82 100 98 99 111 133 147 6
Senioři I. 69 16 18 21 54 31 41 10   68 17 34 27 48 28 25 13
Senioři II. 86 30 21 28 48 34 38 0   120 31 29 27 52 15 11 0
Senioři III. 63 8 9 17 34 20 9 0   88 8 27 18 15 3 1 0
Senioři IV. 46 0 2 1 7 10 5 0   55 1 9 4 2 0 0 0

Počty tříd - standard

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player

Počty tříd - latina

Rok:  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Pro zorazení grafu potřebujete Flash Player