Odpověď na žádost

K žádosti Ing. Evy Bartuňkové divize zaslala tuto odpověď.

Zápis ze zasedání představenstva č.5 - příloha k odpovědi: 2015_02_11_zasedání zápis č5