Věcné připomínky k návrhu stanov

HK stanovy připomínky _signed