Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu.

Valná hromada D8 se koná dne 28.1.2016 V Tak Dance Krok Hradec Králové (Kavárna u Čertíka) od 17.00 hodin.
Program: volba delegátů na VK