Korespondenční hlasování členů představenstva divize č.8

Korespondenční hlasování členů představenstva divize č. 8 ohledně rozdělení financí v pokladně divize dle počtu členů v jednotlivých klubech na kluby a jejich čerpání. Hlasování proběhlo k 1.7.2019. Hlasování členů představenstva : Krtička Jaroslav - ANO; Mertlík Petr - navyjádřil se; Chmel Tomáš - nesouhlas /NE/; Koki Emil -ANO; Elschek Walter - ANO; Odl Martin - ANO; Koubek Josef - nevyjádřil se. Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že čerpání peněz z divizní pokladny bude na základě přepočtu na jednoho člena klubu. V Hradci Králové dne 1.7.2019. Jaroslav Krtička-předseda představenstva divize č.8 Královéhradecké