Zápisy č.2 a č.3 ze zasedání představenstva Královehradecké divize

Zápis č. 2 ze dne 12.11.2014

Zápis č. 3 ze dne 5.12.2014