Dopis - odpověď hlasování PR20 + odvolání a stížnost

Odpověď k hlasování PR20.

Přílohy:

2015_01_26_podnět - stížnost odvolání_signed

námitka

protinávrh

RE_ FW_ Žádost - kopie listiny

Rozhodnutí vedoucího soutěžní oblasti

2015_01_16_Vyřazení naplánovaných soutěží