Evidence členů

Vyhledávání členů v databázi ČSTS

Databáze členů je rozdělena na dvě části - na registrované členy a na evidované členy. Vyhledání člena v databázi vám umožní zobrazit jeho detailní údaje.

Databáze registrovaných členů

Registrovaní členové jsou členové, kteří mají zaplacen základní členský příspěvek a nebo mají status čestného člena.

 
Databáze evidovaných členů

Evidovaní členové jsou členové, kteří nemají zaplacen základní členský příspěvek a nemají ani status čestného člena.

 
  • Pro hledání zadejte buďto identifikační číslo (IDT) nebo alespoň příjmení.
  • Identifikační číslo (IDT) je číslo pod čárovým kódem na členském průkazu, popř. na průkazu hobby.
  • Hledání podle IDT má vyšší prioritu, tzn., že pokud bude nalezen údaj podle IDT, hledání podle příjmení a jména se neprovádí.