Dotace přijaté ČSTS

  MŠMT NSA NSA NSA NSA
  2020 2020 2021 2022 2023
COVID-SPORT X 353 908 Kč X X X
Organizace sportu 3 555 169 Kč X 3 588 976 Kč 3 878 973 Kč 3 230 078 Kč
Reprezentace 1 123 100 Kč X 1 447 040 Kč 1 299 918 Kč 1 302 336 Kč
Talentovaná mládež 1 496 070 Kč X 1 447 040 Kč 1 231 415 Kč 1 424 407 Kč
Investiční akce 1 460 527,90 Kč X 4 000 000 Kč X 796 377 Kč
Významné sportovní akce X X 1 287 223 Kč 1 180 117 Kč 1 800 000 Kč (Zpráva)
CELKEM 7 634 866,90 Kč 353 908 Kč 11 770 279 Kč 7 590 423 Kč 8 553 198 Kč

 

Národní sportovní agentura