Dokumenty ke stažení

Logo ČSTS

 - Loga ČSTS [formát ZIP]
 - Grafický manuál ČSTS [formát PDF]

Upozornění: logo ČSTS je chráněnou známkou a jeho požívání je možné jen se souhlasem ČSTS a v souladu s manuálem pro použití loga.

Animace loga ČSTS pro videa

 - Animace loga ČSTS (video) [formát ZIP] 
 - Loga ČSTS (video) [formát ZIP]
 - Manuál jednotného vizuálního stylu [formát PDF]

Upozornění: animace loga ČSTS lze použít pouze se souhlasem ČSTS a v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu.

Formuláře

Žádost o vydání / prodloužení / obnovení licence [formát PDF]

Krátkodobé hostování [formát XLS]

Hlášení reprezentanta [formát XLS]

Ukončení sankcí dle Přestupového řádu [formát XLS]

Hlášení porotce [formát XLS]

Zpráva odborného dozoru [formát DOC]

Vzorová registrovaná smlouva - př. č.2 Přestupového řádu [formát PDF]

Test pro funkcionáře soutěží [formát DOC]

Vzor cestovního příkazu dle vyhlášky MPSV [formát XLS]
tabulka se automaticky vyplňuje podle platné vyhlášky MPSV o sazbách cestovních náhrad

Vzor cestovního příkazu - sazba za km dle interní směrnice  [formát XLS]

Vzor cestovního příkazu [formát DOC]

Povinné lékařské prohlídky (více ZDE)

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu pro třídy E-M

Prohlášení o zdravotní způsobilosti pro třídu TPV

Vzorové smlouvy

Smlouva o pořádání soutěží v tanečním sportu dle OS01 [formát DOC]

Nájemní smlouva k nemovité věci [formát DOC]

Smlouva mezi ČSTS a KČ [formát DOC]

Smlouva o spolupráci při výkonu sportovní činnosti

Smlouva o pořádání mezinárodní soutěže v Tanečním sportu